อาหารทะเลแช่แข็ง

OITA SEAFOOFS

Frozen RIVER PRAWN (กุ้งแม่น้ำแช่แข็ง)

Frozen Crustaceans (กุ้งลายเสือแช่แข็ง)

Tiger Prawn
Tiger Prawn
Tiger Prawn

Frozen MACKEREL (ปลาทูแช่แข็ง)

Frozen LOBSTER TAIL (หางล็อบสเตอร์แช่แข็ง)